06 82 44 46 62 info@geengeraniums.com

Beslissingen rondom het afscheid en nalatenschap

Voorkom moeilijke situaties

Bij een overlijden spelen veel emoties en moeten er op korte termijn veel (grote) beslissingen gemaakt worden. Na ruim 30 jaar in de uitvaartzorg te hebben gewerkt, weet ik dat veel mensen het moeilijk vinden om hierover te praten en liever niets voorbereiden.

Moeilijke situaties

Dat begrijp ik heel goed, maar dat kan ook voor moeilijke situaties zorgen. Juist in een periode die al zwaar genoeg is. Bepaalde keuzes komen dan bij de nabestaanden te liggen. Wanneer zij niet weten hoe u het had gewild, welke beslissingen ze moeten nemen of wanneer hier onenigheid over bestaat, kan dit vragen, frustraties, schuldgevoel, stress en zelfs onoplosbare ruzies veroorzaken. Vooral de nalatenschap is hier een veelvoorkomend voorbeeld van.

Voorkom frustraties

Als voormalig uitvaartbegeleider kan ik u alles vertellen over hoe u uw uitvaart en alles daaromheen op orde kunt brengen. Ik heb veel ervaring in het geven van voorlichting en het afhandelen van een nalatenschap, natuurlijk op de manier die bij u past.

Een goede voorbereiding hoeft helemaal geen naar gesprek te zijn. Het biedt juist de geruststelling dat alles in orde is. Voor u en uw nabestaanden.

Neem contact met mij op. Dan regelen we het samen. Op een fijne manier.